Kurse për Video Montazhë

Qendra Trajnuese ” Vizioni Inteligjent ” në kuadër të projekteve dhe trajnimeve të ndryshme ka filluar edhe me kurset për Video Montazhë. Kursi zgjatë gjithsejt 3 muaj, nga 2 herë në javë. Regjistrimet kanë filluar

Filloi Trajnimi ECDL Për Punëkërkues

Me datën 20 shtator 2012 filluan trajnimet e rradhës në Programin ECDL.Trajnimi implemetohet nga Agjensioni i Përkrahjes së Punësimit Kosovë – APPK nga Prishtina dhe Qendra Trajnuese “ Vizioni Inteligjent “ – QTVI nga Peja.Përfituesë të këtij projekti janë 20 kandidatë të moshave të ndryshme që nuk janë të punësuar.Trajnimi ka për qëllim aftësimin e…

“Ngritja e kapaciteteve të strukturave relevante rinore për aplikim në fondet e BE-së”

Me datën 12 qershor 2012,në Hotelin “ Nartel “ në Prishtinë, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, gjegjësisht Departamenti i Rinisë në kuadër të fuqizimit dhe ngritjes së kapaciteteve të sektorit të rinisë në partneritet me Prishtina REA, e financuar nga Komisioni Evropian, organizoj trajnimin një ditor me temën “ Ngritja e kapaciteteve të strukturave…

Panairi i Karrieres në Pejë

Me datën 07.06.2012 prej orës 10:00 deri në ora 16:00 në Qendrën e qytetit të Pejës Organizata Joqeveritare “ Syri i Vizionit “ në bashkëpunim me “Solidar Suisse” dhe Komunën e Pejës organizuan Panairin e Karrierës. Në këtë Panair morën pjesë Shkollat e mesme Profesionale, Qendrat e ndryshme trajnuese, Organizatat Joqeveritare, bizneset e ndryshme të…

Perfundon me sukses projekti “BËHU GATI PËR PUNË

Sot me datën 28 maj 2012, u implementua edhe aktiviteti i fundit në kuadër të projektit financuar nga Ministria për Kulturë, Rini dhe Sport, gjegjësishtë nga Departamenti i Rinisë “BËHU GATI PËR PUNË “, ku me këtë rast u bë ndarja e çertifikatave të participantëve në trajnimet e ECDL-së, gjithsej të pranishëm ishin 20 të…

ECDL per here te pare ne Peje

Per here te pare ne Peje, ofrohet trajnimi dhe certikimi në programin ECDL. Patenta Europiane për përdorimin e kompjuterit, (ECDL), e cila njihet si ICDL jashtë Europës, njihet si standarti global për aftësitë kompjuterike, duke u ofruar kandidatëve çertikifikim të njohur ndërkombëtarisht dhe që pranohet nga qeveritë, shoqëritë kompjuterike, organizatat ndërkombëtare, dhe koorporatat tregtare. Paisuni…

Vizita e APPK-se

Me datën 13.03.2012 ishin për vizitë zyrtare në Qendrën Trajnuese ” Vizioni Inteligjent ” përfaqësuesit e Agjensioni i Përkrahjes së Punësimit Kosovë, së bashku me Udhëheqësin e Përgjithshëm të APPK-së Z. Bedri Xhafa. Vizita e tyre kishte për qëllim monitorimin dhe mbarëvajtjen e trajnimit ECDL,bashkëpunim i cili ekziston në mes të QTVI-së dhe APPK-së. Poashtu…